Home Jadual Kerja Senat
Jadual Kerja Senat
Ditulis oleh shahrizai   
Rabu, 15 Disember 2010 16:05

 JADUAL KERJA URUSAN SENAT UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG

(BAGI SETIAP MESYUARAT SENAT UNIVERSITI)
 
 
NO
 
PERKARA
JANGKAMASA
TINDAKAN/CATATAN
 
1.
Pemakluman dan jemputan Mesyuarat Senat kepada Ahli Senat
21 hari sebelum Mesyuarat Senat diadakan
 
- Urusetia Senat
 
2.
Pemakluman kepada Setiausaha JK Tetap Senat mengenai tarikh Mesyuarat Senat & tarikh akhir penghantaran kertas kerja Senat
21 hari sebelum Mesyuarat Senat diadakan
- Urusetia Senat
3.
Hantar Kertas Kerja kepada Urusetia Senat
7 hari sebelum Mesyuarat Pra-Senat diadakan
- Setiausaha JK Tetap Senat
 
4.
Terima kertas kerja daripada semua Setiausaha JK Tetap Senat
7 hari sebelum Mesyuarat Pra-Senat diadakan
- Urusetia Senat
(Semua JK Tetap Senat diminta untuk mengadakan mesyuarat selewat-lewatnya 21 hari sebelum Mesyuarat Senat diadakan).
5.
 
Semakan kertas kerja Senat
Dalam masa 2 hari selepas sesuatu kertas kerja diterima
 
- Urusetia Senat
 
6.
Edaran Fail Kertas Kerja untuk Mesyuarat Pra-Senat
5 hari sebelum Mesyuarat Pra-Senat diadakan
- Urusetia Senat
 
7.
MESYUARAT PRA-SENAT
7 hari sebelum Mesyuarat Senat diadakan
- Pengerusi
- Timbalan Naib Canselor
- Setiausaha Senat
- Urusetia Senat
8.
Pindaan fail dan dokumen mesyuarat (minit/kertas kerja - jika ada)
Dalam masa 2 hari selepas Mesyuarat Pra-Senat diadakan
- Urusetia Senat
 
 
9.
Edaran Fail Kertas Kerja untuk Mesyuarat Senat
-    Salinan fail kepada Pengerusi, Timbalan Naib Canselor dan Setiausaha Senat
-    Edaran dokumen melalui aplikasi e-Senate Meeting kepada Ahli Senat
 
3 hari bekerja sebelum Mesyuarat Senat diadakan
- Urusetia Senat
10.
MESYUARAT SENAT
1 hari
- Pengerusi
- Ahli Senat
- Ahli Turut hadir
(jika ada)
- Setiausaha Senat
- Urusetia Senat
11.
Sediakan Deraf Minit Mesyuarat Senat
5 hari selepas Mesyuarat Senat diadakan
- Setiausaha Senat
- Urusetia Senat
12.
Semakan Deraf Minit Mesyuarat Senat
Dalam tempoh 7 hari selepas Mesyuarat Senat diadakan
-Pengerusi Senat
-Setiausaha Senat
-Urusetia Senat
13.
Edaran Deraf Minit Mesyuarat Senat
Dalam tempoh 7 hari selepas Mesyuarat Senat diadakan
Urusetia Senat
(Edaran Deraf Minit dihantar kepada Ahli Senat dan Penolong Pendaftar fakulti)
14.
Terima maklumbalas pindaan Deraf Minit Mesyuarat Senat (jika ada)
3 hari selepas Edaran Deraf Minit Mesyuarat Senat dibuat
 
- Urusetia Senat
15.
Edaran Cabutan Minit dan Maklumbalas Tindakan Mesyuarat Senat
1 hari selepas tarikh akhir penerimaan maklumbalas Deraf Minit Mesyuarat Senat
- Urusetia Senat
16.
Terima serta mengemaskini Maklumbalas Cabutan Minit dan Maklumbalas Tindakan Mesyuarat Senat
5 hari selepas tarikh edaran Cabutan Minit dan Maklumbalas Tindakan Mesyuarat Senat dibuat
- Urusetia Senat
17.
Persediaan untuk Mesyuarat Senat seterusnya/akan datang
21 hari sebelum Mesyuarat Senat diadakan
- Urusetia Senat
(Rujuk semula Jadual Kerja 1 hingga 15)
18.
Proses penyimpanan fail kertas kerja yang telah diluluskan dan lain-lain dokumen berkaitan
14 hari selepas Mesyuarat Senat diadakan
- Urusetia Senat

 

 

LAST_UPDATED2