Home Ahli Senat
Ahli-ahli Senat PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Selasa, 26 Mac 2013 00:00

 

PENGERUSI 

 

Naib Canselor
YANG HORMAT PROFESOR DATO' DR. DAING MOHD NASIR BIN DAING IBRAHIM, DIMP.
Ph.D (Dundee), MBA (Arkansas), BBA (W. Michigan), Dip (ITM), CA (Malaysia), FCPA (Australia)AHLI-AHLI

 

Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
YH. PROFESOR DATO’ DR. MORTAZA BIN MOHAMED
Ph.D (UTM) , M.Eng. (Sheffield), B.Sc. (Hons) (Southampton)


Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
PROFESOR DR. MASHITAH BINTI MOHD. YUSOFF
Ph.D (Wichita State), M.A. (W. Michigan), B.S. (Wichita State) 


Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
PROFESOR DR. YUSERRIE BIN ZAINUDDIN
Ph.D (UKM), M. Com (Hons) (Wolonggong), B.Soc.Sc (Hons) (USM) 


Dekan, Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam
ENCIK FADZIL BIN MAT YAHAYA
M.Eng. (UTM), B.Eng (UTM) 
 

Dekan, Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
PROFESOR MADYA DR. KAMARUL HAWARI BIN GHAZALI
Ph.D (UKM) , M.Eng. (UTM), B.Eng (UTM) 
 

Dekan, Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli
YH. PROFESOR DATO' DR. ROSLI BIN MOHD YUNUS; DIMP.
Ph.D (Wales), M.Sc. (Wales), B.Sc. (North Carolina State), Dip. (ITM)
 

Dekan, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
PROFESOR MADYA DR. RIZALMAN BIN MAMAT
Ph.D (Birmingham), M.Eng.(UTM), B.Eng.(UTM) 
 

Dekan, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan
PROFESOR DR. WAN AZHAR BIN WAN YUSOFF
Ph.D (USM), M.Sc. (RPI), B.Sc. (Michigan-Ann Arbor) 
 

Dekan, Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan Perisian
PROFESOR DR. JASNI BINTI MOHAMAD ZAIN
Ph.D (Brunel), M.Ed (Hull), PGCE (Sheffield Hallam), B.Sc. (Hons) (Liverpool) 
 

Dekan, Fakulti Sains & Teknologi Industri
PROFESOR DR. JAMIL BIN ISMAIL
Ph.D (Imperial College,London), B.Sc. (UKM)


Dekan, Fakulti Teknologi
PROFESOR DR. ZULARISAM BIN AB WAHID
Ph.D (UTM), M.Eng (UTM), B.Sc (UTM)

 

Dekan, Fakulti Pengurusan Industri
DR. MOHD RIDZUAN BIN DARUN
Ph.D (Lincoln), MBA (UUM), B.Sc (Southern Illinois)

 

Dekan, Institut Pengajian Siswazah
PROFESOR DR. ABDULLAH BIN EMBONG
Ph.D (Loughborough), M.Sc. (Indiana), B.Sc. (Hons) (USM)

(Manjalankan Tugas-Tugas) Dekan, Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan
PROFESOR MADYA DR. MUHAMMAD NUBLI BIN ABDUL WAHAB
Ph.D (UPM), M.Sc (UPM), B.Syariah (UM) 
 

Dekan Penyelidikan, Pejabat Penyelidikan
PROFESOR DR. KAMAL ZUHAIRI BIN ZAMLI
Ph.D (Newcastle Upon Tyne,UK), M.Sc. (UTM), BSc. (Worcester Polytechnic Institute,USA)


Pengarah, Pusat Kejuruteraan Atomotif (AEC)
DR. ABDUL ADAM BIN ABULLAH
Ph.D (Tokushima), M.Eng (Tokushima), B.Eng (Akita)


Pengarah, Pusat Penyelidikan & Pengurusan Sumber Alam (CERRM)
DR. WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ISHAK
Ph.D (Birmingham), M.Sc. (UPM), B.Sc (Hons) (UKM)


Pengarah, Pusat Kecemerlangan IBM
DR. MOHAMED ARIFF BIN AMEEDEEN
Ph.D (Birmingham), BCS (UMP)


Pengarah, Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Aliran Bendalir Termaju (CARRIF)
PROFESOR MADYA DR. HAYDER A. ABDUL BARI
Ph.D (Baghdad), M.Sc. (Baghdad), B.Sc. (Baghdad)


Pengarah, Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Bio Aromatik
PROFESOR MADYA DR. SAIFUL NIZAM BIN TAJUDDIN
PPh.D (UMP), M.Sc. (USM), B.Appl.Sc. (Hons) (USM)


Pengarah, Pusat Kajian Nadir Bumi
PROFESOR DATO’ IR DR. BADHRULHISHAM BIN ABDUL AZIZ
Ph.D (Kyoto), M.Sc. (Wales), B.Sc. (Colorado)
 


Profesor, Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli
PROFESOR DR. ZULKEFLI BIN YAACOB
Ph.D (Salford), M.Sc. (Texas), B.Sc. (Hons) (Camborne School of Mines,England)


Profesor, Fakulti Sains & Teknologi Industri
PROFESOR DR. MOHD RIDZUAN BIN NORDIN
Ph.D (Tasmania, Australia), MBA(UKM), B.Sc. (Hons) (Tasmania, Australia) 


Profesor, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
YH. PROFESOR DATO' DR. ROSLI BIN ABU BAKAR
Ph.D (Hanyang, Korea), M.Sc. (Hanyang, Korea), B.Eng. (Hanyang, Korea) 


Profesor, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
PROFESOR DR. SHAHRANI BIN ANUAR
Ph.D (Ohio, USA), M.Sc. (Syracuse, USA) B.Sc. (Strathclyde, Scotland)


Profesor, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
PROFESOR IR. DR. HASSAN BIN IBRAHIM
Ph.D (UMIST,UK), M.Sc. (Ottawa, Canada) B.Eng. (ITB,Bandung)


Profesor, Fakulti Sains & Teknologi Industri
PROFESOR DR. JOSE RAJAN
Ph.D (CSIR,India), M.Sc. (Andhra, India), B.Sc. (Kerala, India) 
 


Profesor, Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam

Y.H PROFESOR DATIN DR. NASLY BINTI MOHAMED ALI
Ph.D (Strathclyde), M.Sc. (UTM), B.Sc. (Strathclyde)


Profesor, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan
PROFESOR DR. SHAMSUDDIN BIN BAHARIN
Ph.D (Warwick), M.A. (Central Michigan), B.Sc. (Ferris State)


Profesor, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal
PROFESOR DR. MD. MUSTAFIZUR RAHMAN
Ph.D (UKM), M.Sc. Engineering (BUET, Bangladesh), B.Sc. Engineering (BUET, Bangladesh)


Profesor, Fakulti Pengurusan Industri
PROFESOR DR. RAZMAN BIN MAT TAHAR
Ph.D (Bradford), Ph.D (Salfford), M.Sc. (Sunderland), B.Sc. (Carleton)


Ketua Pegawai Eksekutif, UMP Advanced Education Sdn. Bhd (UAE)
PROFESOR DR. NOORNINA BINTI HAJI DAHLAN
Ph.D (Sheffield), M.Sc. (Keele), BBA (Middlesex)

 

Pengarah, Pejabat Antarabangsa
PROFESOR MADYA DR. AINOL HARYATI BINTI IBRAHIM
Ph.D (UIA), M.Sc. (Aston,UK), B.Sc. (George Washington,USA)

 

Pengarah, Pusat Keusahawanan
PROFESOR MADYA DR. NOOR AZLINNA BINTI AZIZAN
Ph.D (Liverpool), M.Sc. (Southampton), Post. Graduate Dip. (Cambridge),
BBA (Western Michigan), DBS (ITM)

  

Pegawai Undang-Undang, Unit Perundangan
YANG BERBAHAGIA DATIN WAN MAIZURINA BINTI WAN OTHMAN
B.LLB (Hons) (UM)

 

Ketua Pustakawan
TUAN HAJI RUSLAN BIN CHE PEE
M.Sc. (USM), Post Graduate Dip. (UiTM), B.Sc. (Hons) (UKM)

 

Bendahari
ENCIK ZAINUDIN BIN OTHMAN
C.A. (M), B.Acc. (Hons), (UKM)

 


SETIAUSAHA

Menjalankan Tugas Sebagai Pendaftar

ENCIK ABDUL RAHMAN BIN HAJI SAFIE
BPA (Hons) (UUM)

LAST_UPDATED2